Red Vitezova Templara Srbije

Red Vitezova Templara Srbije formirana je sa prevashodnim ciljem baštinjenja vekovne kulture viteštva u svakodnevnim odnosima medju judima, koja ima duboke korene i u tradiciji na teritoriji Srbije. Vitezovi Templari Srbije deo su Templarskog Reda, medunarodne Templarske organizacije - Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH).

OPŠIRNIJE...